Menu Close

Жалпы билим беруу кошууну 22-майда “Компьютердин пайдасы жана зыяны” темасындагы студенттердин окуу-изилдоо ишин откорду.

СОИИ ни болум башчы Шамова Гульзина жана инженер программист  Токтосунов Билим откорушту