Menu Close

Жаны 2018-2019 окуу жыл.

Нарын медициналык  колледжи  жаны окуу жылын  “Заманбап  педагогикалык технологияларды колдонуу менен студенттердин теориялык билимин практика менен интеграциялоо” девизинин алкагында башташты.