Menu Close

ЖББК нан 13.04- 18.04 чейин аралыктан сабак берүү боюнча мониторинги.

ЖББК нан 13.04- 18.04 чейин аралыктан сабак берүү боюнча мониторинги. Сабактар тизимге ылайык өз учурунда өтүлүп жатат. Ар бир окутуучу жоопкерчиликтүү, чыгармачылык менен сабактарын кызыктуу өтүүгө аракеттерди көрүүдө. Кайтарым байланыш кылган учурда топ-топ кылып суроодо интернеттин ылдамдыгы начар болгон учурлар көп болуп, жеке үн байланыш аркылуу суроого туура келүүдө. Бул учурда окутуучу менен бир студенттин ортосунда гана байланыш болуп, студент менен студенттин ортосунда байланыш болбой калып жатат. Ошого карабастан студенттер сабактар кызыктуу түшүнүктүү болуп жаткандыгын билдирип, окутуучуларга ыраазычылык билдиришүүдө.

Бул жумада төмөнкү сабактар өтүлдү. ТАРЫХ, ПСИХОЛОГИЯ сабактарында окутуучу үйрөнүлүүчү материал боюнча студенттерге багыт берип, материалдын негизги көлөмүн студенттерге жеткирүүгө аракет кылуу менен, сабагында сүрөттөр, видеопрезентациялар кеңири пайдаланылууда. МАНАС ТААНУУ сабагында бул жумада практикалык сааттар өтүлүп, видеопрезентацияларды берүү менен ага карата суроолор берилип, тест менен көп иштешти.Тест боюнча талкулоо жүргүзүү менен студенттердин өз алдынча ой жүгүртүүсүн өстүрүүсүнө аракет жасалды.   БОТАНИКА  сабагында 1-Фарм тайпасына акыркы сабактар өтүлүп, Смстер текшерилди, Мурунку сабактарда комнаталык гүлдөрдөн отросток алып, тамыр байлатып, отургузуу, байкоо  жүргүзүү тапшырмалары берилген, тапшырмалар текшерилип студенттер байкоо жүргүзгөн гүлдөрүнө мүнөздөмө беришти. ЧЕТ ТИЛИ сабагында видео сабактар колдонулуп, көнүгүүлөр аткарылып, тексттерди которуу тапшырмалары берилип, студенттерди топторго бөлүп сабак өтүүдө.Тапшырмаларды аткарууну текшерүүдө тестирлөө, кроссворддор колдонулуп жатат.СРСтерди студенттер көпчүлүк темаларга слайд түрүндө тапшырып жатышат. БИОЛОГИЯ предмети боюнча практикалык сабактар өтүлдү. Лекция  теориялык сабакта берилгендиктен, кыскача түшүндүрүлүп, тема боюнча ситуациялык маселелерди чыгарышты жана суроо жооп иретинде үн байланыш аркылуу билимдери текшерилди.Кроссворд, тест түзүү тапшырмалары берилди. ДЕНЕ ТАРБИЯ сабагында тема теориялык түрдө түшүндүрүлүп, ссылкаларды жиберишүүдө.