Menu Close

ЖМК сабактарын өтүү боюнча мониторинг

Сабактар тизимге жараша өтүп жатат
Лаб диагностиканын сабактары айкалыштырып иштеген окутуучулар калтырбай өтүүдө
Студенттердин билим денгээлин видеозвоноктор аркылуу текшерилип жатат
Жана ошондой эле тесттик тапшырмалар берилип жатат