Menu Close

2-3-курстар кышкы сынактарды Е Билим порталында ийгиликтүү тапшырып бүтүштү

НМКда электрондук китепканада 2-3-курстар кышкы сынактарды Е билим порталында ийгиликтүү тапшырып бүтүштү. Тесттер профилдик предметтерден 100 суроодон, жалпы билим берүүчү предметтерден 50 суроодон бир нече вариантта түзүлгөн. Азыркы кырдаалга ылайык карантиндеги студенттер үйлөрүнөн онлайн режимде тапшырышты