Menu Close

2018-жылдын 2-3 апрелинде 1-курстарга “Кыргызстандын тарыхы” сабагы боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы болуп ӨттҮ.