Menu Close

2021-жылы, 28-сентябрьда Нарын медициналык колледжинде экология сабагынан, окутуучу К.А. Иманканова 2-Лаб.Д тайпасы менен азыркы кырдаалга байланыштуу COVID-19 жугуштуу оорусун алдын алуу максатында колледждин 4- кабатын жугушсуздандыруучу каражаттар менен жууп-тазалоо жүргүзүлдү .