Menu Close

24.11.2021-жыл, Нарын медициналык колледжинде кезектеги педагогикалык кеңешме болуп өттү.

Кун тартибинде төмөндөгү маселелер каралды:
1. Китепкана фонду. Окуу китептерин окуу пландары жана окуу программалар менен шайкештиги.
2. Нарын медициналык колледжиндеги билим берүү программаларын материалдык- техникалык камсыздоонун деңгээли.
3. Бир жылда иштер боюнча отчет. Күз-кыш мезгилине даярдык.