Menu Close

24-июнда НМКда июн айындагы мугалимдер кеңеши өтүлдү.

Мугалимдер кеңеши ZOOM аркылуу өтүлдү. Күн тартибинде төмөндөгү маселелер каралды: 1. Окуу процессине анализ берүү жана отчеттук документацияларды даярдоо.2019-2020-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынын жыйынтыгы (Бөлүм башчылар). 2. Онлайн окутуу боюнча АВН системасын колдонуудагы жетишкендиктер жана көйгөйлөр (Усулчу) 3.2020-2021-окуу жылында окуу процессин жүргүзүү боюнча сунуштар ( ОИ боюнча директордун орун басары) .