Menu Close

26 март күнү Нарын медициналык колледжинде ОЭФ сабагынын окутуучусу Н.Т Бокоев, ” КАЛКТЫ ТЕЙЛӨӨЧҮ ДАРЫКАНА ” темасында предметтик ачык сабакты 3 Фармация тайпасы менен өттү.

Окутуучу сабактын максатын, теманын актуалдуулугун студенттер үчүн кеңири түшүндүрүп берди. Студенттердин теориялык билим денгээлин “брейн ринг” ыкмасын колдонуу мн текшерди. Ошондой эле сабакта студенттерге берилген үй тапшырмаларын демонстрациялоо да болду. Сабакты бышыктоо ирээтинде студенттерге рецептик бланктар таратылып берилип, аларды толтуруу жана кабыл алуу максаты коюлду. Жыйынтыгында окутуучулар тарабынан студенттерге жана окутуучу Н.Т. Бокоевге ишитерине ийгилик каалоо менен сабак жогорку деңгээлде өтүп максатына жетти.