Menu Close

“8-Март Аялдардын Эл аралык күнүнө”карата Нарын медициналык колледжиндеде “Гүлдөй назик аял зат, гүл сунса сизге жарашат” сынак болуп өттү.

“8-Март Аялдардын Эл аралык күнүнө”карата НМКде “Гүлдөй назик аял зат, гүл сунса сизге жарашат” деген темада, аял затынын сулуулугун, назиктигин, кечиримдүүлүгүн, боорукерлигин, ж.б асыл сапаттарын чагылдырган сынак тайпалар арасында болуп, женүүчүлөр аныкталды.