Menu Close

“АИВ/АИЖС энелик коопсуздук” аттуу темада предметтик ачык сабак өтүлдү.

Нарын медициналык  колледжинде “АИВ/АИЖС энелик коопсуздук” темасында 3-АИ тайпасы менен, жалпы медициналык кошуундун,  социалдык патронаж сабагынан, предметтик ачык сабак болуп өттү.