Menu Close

Академиялык мобилдүүлүк боюнча кийинки сапарыбыз “УНИКУМ” Кыргыз медициналык- социалдык колледжинде уланды.

Академиялык мобилдуулук боюнча

кийинки сапарыбыз “УНИКУМ” Кыргыз медициналык- социалдык колледжинде уланды. Аталган медициналык колледжинде студенттердин тажрыйбалык билим алуусуна баардык шарттар түзүлүп, заманбап жабдуулар менен жабдылган. О.э бир гана медициналык тармак менен гана чектелбестен студенттердин ден-соолугун чындоо үчүн спорт зал, өнөрлөрүн өркүндөтүү үчүн музыкалык аспаптар менен камсыздалган.

Нарын медициналык колледжинин окутуучуларын жана студенттерин жылуу кабыл алышкан “УНИКУМ” Кыргыз медициналык-социалдык колледжинин менеджери Тамара Бековна жана колледждин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз!