Menu Close

Академиялык мобилдуулук боюнча тажрыйба алмашуу максатындабиринчи сапарыбыз Токмок медициналык колледжинде болду.

Академиялык мобилдуулук боюнча биринчи сапарыбыз Токмок медициналык колледжинде болду.

Аталган колледжде бир нече тренажердук кабинеттер уюштурулуп, клиникалык сабактарга тиешелүү муляждар менен жабдылган. Окуу процессине тиешелүү студенттерге жакшы шарттар түзүлгөн жана бир нече алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Нарын медициналык колледжинин окутуучуларын жана студенттерин жылуу кабыл алышкан Токмок медициналык колледжинин директору Асаналиева Эльмира Чойбековнага жана жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз!