Menu Close

“Бөйрөк ооруларында дарылоо дене тарбиясы” деген темада студенттердин окуу-изилдөө иши өттү.

Нарын медициналык колледжинде 30-октябрда жалпы билим берүү кошууну тарабынан дене тарбия сабагынан “Бөйрөк ооруларында дарылоо дене тарбиясы”  темасында гимнастикалык залда студенттердин окуу-изилдөө иши өттү. СОИИде пиелонефрит оорусу жөнүндө видеотасмалар, студенттердин окуу-изилдөө ишин жүргүзүүдө жасалган иш чаралар көрсөтүлдү жана элдик медицинада бөйрөктү дарылоо боюнча маалымат берилди