Menu Close

Бөлүм башчылардын сабақ көп калтырган жана сабакты начар өздөштүргөн студенттер жана алардын ата-энелери менен иш алып баруусу.

Бөлүм башчылардын сабақ көп калтырган жана сабакты начар өздөштүргөн студенттер жана алардын ата-энелери менен иш алып баруусу.