Menu Close

Болум башчылардын студенттерге сурамжылоо жүргүзүүсү.

“Билим алууда колледждеги шарттар канааттандырабы” деген темада бөлүм башчылардын студенттерге сурамжылоо жүргүзүштү.