Menu Close

Бүтүрүүчү тайпалар окуу планын жана программаларын толук өздөштүргөнүнө байланыштуу квалификация алуу алдыгдагы практикага кетүүгө уруксат алышты.

Бүтүрүүчү тайпалар окуу планын жана программаларын толук өздөштүргөнүнө байланыштуу квалификация алуу алдыгдагы практикага кетүүгө уруксат алышты. 27-апрелде 3МИа,3МИ Б, 3фарм тайпасы, 4-майда 3АИ  тайпасында педсовет болду.