Menu Close

“Экология жана айлана-чөйрөнүн булганышы”,”Таштандыларды сорттоо”деген темадагы 2 күндүк онлайн тренинг болуп отту.

АКШ элчилиги тарабынан каржыланган,”Eco-warrios” проектисинин координатору Айнур Турдалиева тарабынан уюштурулган “Экология жана айлана-чөйрөнүн булганышы”,”Таштандыларды сорттоо”деген темадагы 2 күндүк онлайн тренингге Нарын медициналык колледжинин 1-2- курсунун 10 студенти жигердүү катышышты.Соңунда координатор тарабынан,Нарын медициналык колледжине-таштандыларды сортто боюнча 18 даана экобокс,студенттерге 10 даана дептер,10 даана эко-сумка,10 даана калемсап берилди.Учурда аталган проект менен иш жүргүзүлүп келүүдө.Жүргүзүлгөн иштер боюнча кыргызча презентация даярдалып,Нарын медициналык колледжинин студенттерине онлайн аркылуу кеңири маалымат берилди.