Menu Close

Ижарада жашаган студентеринин жашоо-шарты менен таанышып келишти.

Нарын медициналык колледжинин кураторлору, тарбия иштери боюнча директордун орун басары жана кыздар кеңешинин төрагасы тарабынан колледждин ижарада жашаган студентеринин жашоо-шарты менен таанышып,аларга тартиптүү болууга,тазалыкты сактоо менен ынтымакта жашоого чакырган жолугшууларды өткөрүп келишти.