Menu Close

“Кесиптик билим берүүнүн компетенциясына ылайык технологияларды колдонуу менен окуу -усулдук материалдарды иштеп чыгуу” тренинг-семинар

Нарын медициналык колледжинин окутуучулары медайымдык билим берүүнү реформалоо долбоорунун алкагында уюштурулган “Кесиптик билим берүүнүн компетенциясына ылайык технологияларды колдонуу менен окуу -усулдук материалдарды иштеп чыгуу” 5кундук тренинг-семинарга катышып жатышат.