Menu Close

Нарын медициналык колледж 1 клиникалык кошуундун реабилитация сабагынан ” Дарылоочу дене тарбия ” темасында 2МИ (контр) тайпасы менен биргеликте акция откорулду. Акцияда омурткалардын тура калыптанышына таасир беруучу конугуулорду жазатып жана уйротуу иштери жургузулду . Акцияга мекткеп окуучулары камтылды. Акциянын алкагында буклеттер даярдалып , жер жемиштер таратылып, флешмоб менен коштолду.