Menu Close

Нарын медициналык колледжи көз карандысыз аккредитациялоодон 6 окуу программасы боюнча өттүк!

Нарын медициналык колледжи коз карандысыз аккредитациялоодон 6 окуу программасы боюнча оттук.Бул аккредитацидан ийгиликтуу отуу менен колледжибиз келечектеги 5 жылга студенттерди 6 адисттик боюнча билим беруу учун кабыл алуу жана диплом беруу ишенимин тастыктадык.
Аккредитациялоо коз карандысыз агенттик жана коз карандысыз эксперттер аркылуу жургузулушу дагы жаны корунуш болду.Акрредитациялоо агенттигинин тактыгы,мобилдуулугу жана ачык иш алып баруусу бизди кубандырды.Бул жетишкендик колледжибиздин энергияга бай,демилгелуу,чыгармачыл,жоопкерчиликтуу ,жаш жамааты учун дагы бир жакшы мотивация болот деп ишенебиз! АОПО же болбосо билим беруу программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттигине терен ыраазычылык билдиребиз!