Menu Close

Нарын медициналык колледжинде билим сапатын жогорулатуу-бул шарт тузуудон башталат,деген максат уланууда!

Тренажердук окуу болмосундо ысык жана муздак суусу менен раковиналар орнотулуп,студенттерге инфекциялык коопсуздукту сактоого жана колду дуу ыкмасын автоматизмге жеткирууго шарт тузулду