Menu Close

Нарын медициналык колледжинде негизги клиникалык предметтер боюнча практикалык сабактар оффлайн турундо тренажердук борбордо отулуп жатат.

Нарын медициналык колледжинде негизги клиникалык предметтер боюнча практикалык сабактар оффлайн турундо тренажердук борбордо отулуп жатат.Терапия жана Сестралык иштин негиздери предмети боюнча студенттер практикалык ыкмаларын оздоштуруудо.