Menu Close

Нарын медициналык колледжинде окуу практика учурунда студенттер практикалык ыкмаларды өздөштүрүү үчүн тренажордук борборду толугу менен колдонулушат.

Нарын медициналык колледжинде окуу практика учурунда студенттер практикалык ыкмаларды өздөштүрүү үчүн тренажордук борборду толугу менен колдонулушат.

 

Педиатрия сабагынан ымыркай балага эмчекти туура берүүнү өздөштүрүү.