Menu Close

Нарын медициналык колледжинде тренажордук борбор толук кандуу ишин алып барат.

Нарын медициналык колледжинде тренажордук борбор толук кандуу ишин алып барат.
Окуу практика учурунда студенттер практикалык ыкмаларды өздөштүрүшөт.
Окуу өндүрүштүк жана өндүрүштүк практикалардын жыйынтыгы менен аттестациялар алынып турат.