Menu Close

Нарын медициналык колледжинин окутуучулары жана стейкхолдерлердин катышуусу менен “тегерек стол” өттү.

27.05. 2022 жылы “Сестралык билим берүүнү реформалоо” алкагында Нарын медициналык колледжинин окутуучулары жана стейкхолдерлер НОБО нын улуу медайымдарынын катышуусу менен “тегерек стол” өттү. Алгач колледждин материалдык- техникалык базасы менен таанышкандан соң , эксперименталдык, пилоттук проекттин талабы болгон насаатчылык тууралуу талкуу жана пикир алмашуулар жүрдү.