Menu Close

Октябрь айында №1 клиникалык кошуундун иш мерчемине ылайык ” Кандын тобун аныктоо ” деген темада бир жумалык акция откорулду . Акциянын алкагында : НМК нын 20 окутуучу ; 150 студент ; 16 сырттан келген кишилердин кандарынын тобу аныкталды. Аныктоодо 2 АИ тайпасынын студенттери менен биргеликте окутуучу Нуркасымова Бегайым Эркиновна иш алып барды.