Menu Close

Окутуучулар “окутуунун методологиясы” аттуу курсуна катышышты.

21-22.01.2022-ж, Нарын медициналык колледжинин окутуучулары Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетинин алдындагы “Кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби” тарабынан уюштурулган “окутуунун методологиясы” аттуу курсуна катышышты.

Бул тренингде окутуучулар сабак өтүүдө, студенттерге теманы жеткиликтүү берүүдө ар кандай интерактивдик ыкмаларды колдонууну үйрөнүштү. (Инсерт, скаффолдинг)