Menu Close

Студенттердин сабакты өздөштүрүүсүн, тартибин жана тазалыгын камсыз кылуу максатында 3-декабрда 1-3-курстарда старостат өткөрүлдү.

Старостатка түшкөн  сабакка катышуусу жана жетишүүсү начар айрым студенттердин ата-энелери колледжге чакыртылып маалымат берилип, себептери такталып, калтырган күндөрүн отработка тапшырууларын көзөмөлгө алуулары милдеттендирилди.