Menu Close

ТАЖРЫЙБА АЛМАШУУ

Академиялык мобилдуулук боюнча

кийинки сапарыбыз Бишкек медициналык колледжинде уланды. Аталган медициналык колледжинде заманбап жабдуулар менен жабдылган(интерактивдик телевизорлор, лингафондук кабинеттер) студенттердин билим алуусуна баардык шарттар түзүлгөн жана ийримдердин иштери жөнгө салынган. Баса белгилей кете турчу иш: “Ортопедиялык стоматология” бөлүмү абдан жакшы өздөштүрүлгөн, бул бөлүмдө студенттедин тажрыйбалык билим алуусуна баардык шарттар түзүлүп, заманбап жабдуулар менен жабдылган.

Нарын медициналык колледжинин окутуучуларын жана студенттерин жылуу кабыл алышкан Бишкек медициналык колледжинин директору Усубалиева Чолпон Сейтековна жана колледждин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз!