Menu Close

Тренажердук борборго 2020- 2021 окуу жылында телевизорго жаңы компьютер алынып интернет тутумуна кошулду

Студенттер практикалык ыкмаларды аткаруу боюнча видео материалдарды көрө алышат.