Menu Close

Урматтуу окутуучулар 24.05.19 саат 8.30 да 2-клиникалык кошуундун “Темир жетишсиз аз кандуулукта туура тамактануу” темасында СОИИ болуп отту.

Урматтуу окутуучулар 24.05.19 саат 8.30 да 2-клиникалык кошуундун “Темир жетишсиз аз кандуулукта туура тамактануу” темасында СОИИ болуп отту.