Menu Close

Урматтуу орто мектептин бүтүрүүчүлөрү!

Урматтуу орто мектептин бүтүрүүчүлөрү! Нарын медициналык колледжине 2018-2019 окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен болушу ыктымал экендигин билдирет. Ошондуктан Нарын медициналык колледжине тапшырууну каалаган бүтүрүүчүлөрду “химия” “биология” сабактарын кошумча тандап коюшун эскертет.